ALPA Kidsi ostu-müügitingimused haridusasutustele

 
 1. Üldinfo

1.1 ALPA Kids (ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512), edaspidi Müüja loob koostöös Eesti õpetajate, haridustehnoloogide ja teiste lapse arengu spetsialistidega ALPA digiõppemänge (Android, iOS, veebiversioon).

1.2 Müüja ostu-müügitingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (ostja), kes tellivad ALPA Kidsi kodulehelt ALPA Kidsi digiõppemängude kasutamiseks vajalikud kasutuslitsentsid.

1.3 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

 

2. Ostud ja arveldus

2.1 ALPA Kidsi digiõppemängude täisversiooni saavad haridusasutused tellida aadressilt https://alpakids.com/et/paketid-haridusasutustele/, kirjutades e-posti aadressile haridus@alpa.ee ning ostu sooritada tasudes arve alusel.

2.2 Ostjal on õigus paluda e-arvet kuni 21-päevase tähtajaga.

2.3 Tellimuse vormistamisel on ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.

2.4 Juhul, kui ostja esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta müüja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.

2.5 Arve tähtajaks tasumata jätmisel on müüjal õigus teenuse pakkumine lõpetada.

2.6 Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

2.7 Arvega tasumisel aktiveerub kasutuslitsents pärast raha laekumist arvel toodud ALPA Kidsi pangakontole 3 tööpäeva jooksul või tellimuses märgitud alguskuupäeval.

2.8 Ostja seadmetes teenusele ligipääsu saamiseks peab ostja aktiveerima talle saadetud kasutuslitsentsi enda asutuse seadmetes.

2.9. Kasutuslitsentsi jagamine kolmandatele osapooltele on keelatud.

2.10. Müüja saadab ostjale kasutuslitsentsi aktiveerimiseks vajaliku info 3 tööpäeva jooksul pärast arve tasumist.

2.11. Ostude ja arveldusega seotud probleemide puhul palume kirjutada aadressile haridus@alpa.ee.

 

3. ALPA digiõppemängude paketid

3.1 Haridusasutustele mõeldud digiõppemängude paketid on nähtavad aadressil https://alpakids.com/et/paketid-haridusasutustele/

3.2 Müüjal on õigus kehtestada pakettide tellimuse hind ja muud tingimused.

3.3 ALPA Kidsil on õigus hindu ja pakettide sisu muuta, kuid ei ole õigust arveldusperioodi ajal juba ostu sooritanud asutuse hinda tõsta ega paketi sisu vähendada.

3.4 Ostude ja arveldusega seotud probleemide puhul palume kirjutada aadressile haridus@alpa.ee.

 

4. Tehniline tugi ALPA teenustele

4.1 Haridusasutustel on ALPA digiõppemängude täisversooni ostes õigus tehnilisele toele, mis sisaldab mobiilirakenduse puhul telefoni teel nõustamist (E-R 11-16, +372 5692 6304) ja interaktiivses tahvlis vajadusel ALPA kasutamiseks ettevalmistavat kohapealset visiiti ning abi seadistamisel.

4.2 Kohapealsed visiidid toimuvad haridusasutuse ja ALPA Kidsi kirjalikult kokkulepitud ajal esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast soovi avaldamist.

4.3 Müüja kohustub ostja pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused sõltuvad müüja teenusest.

 

5. Digiõppemängude uuendamine

5.1 Uuendame ALPA Kidsi digiõppemänge järjepidevalt ning Google’i ja Apple’i mobiilirakenduste keskkonnas võib uuenduste ülevaatamise perioodil esineda piiranguid rakenduse funktsioonidele, kuid pole takistatud digiõppemängude kasutus.

5.2 ALPA Kidsi kasutaja kohustub kasutama mobiilirakenduse kõige uuemat versiooni, et tagada uusim sisu ja töökindlus.

 

6. Intellektuaalne omand

6.1 Kogu ALPA Kidsi mobiilirakenduse disaini, sisu, arenduskoodi jm hõlmav intellektuaalne omand kuulub ettevõttele ALPA Kids OÜ ning selle reproduktsioon on keelatud ilma kirjaliku kokkuleppeta.

 

7. ALPA Kidsi andmekasutus

7.1 ALPA Kidsi mobiilirakenduse kasutaja on kohustatud tutvuma ja nõustuma meie privaatsuseeskirjaga.

7.2 Müüjal on ostja nõusolekuta õigus töödelda ostja andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik tehingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas saata ostjale ALPA Kidsi teenuste kasutamisega seonduvaid teateid.

 

8. Vastutus ja vaidluste lahendamine

8.1. Ostjal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

8.2. Puuduse avastamisel peab ostja kohe teavitama ALPA Kidsi töötajaid e-posti teel. Pärast kasutuslitsentsi kehtivuse lõppu ei ole võimalik tuvastada puudusi teenuse osutamises.

 

9. Kontaktandmed

9.1 Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile haridus@alpa.ee.