ALPA KIDSI RAKENDUSE VEEBIVERSIOONI KASUTUSTINGIMUSED (TERMS OF USE)

1. Üldinfo

1.1 ALPA Kids (ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512) loob koostöös lasteaednike, haridustehnoloogide ja lapse arengu spetsialistidega lasteaiaealistele lastele harivaid rakendusi.

1.2 ALPA Kidsi kasutustingimustes selgitatakse, mis tingimused on seatud ALPA veebiversiooni kasutamiseks.

1.3 Eeldame, et ALPA Kidsi rakendust kasutades olete meie kasutustingimustega tutvunud ja nõustute nendega.

 

2. Ostud ja arveldus

2.1 ALPA Kidsi veebiversiooni kasutamiseks tuleb esitada tellimus https://alpakids.com/et/paketid-haridusasutustele/ kodulehel sobivale paketile. 

2.2 Kasutajal on õigus kasutada veebiversiooniga üksnes personaalset emaili ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud. Kui ALPA Kids tuvastab veebiversiooni tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus peatada või lõpetada.

2.3 ALPA Kidsil on õigus pakettide hindu muuta.

2.4 Ostude ja arveldusega seotud probleemide puhul peate võtma ühendust ALPA Kidsiga.

 

3. Veebiversiooni uuendamine

3.1 Uuendame ALPA Kidsi rakendust järjepidevalt.

3.2 Uuendamised võivad tuua kaasa ajutisi tõrkeid rakenduse töös ja/või rakenduses informatsiooni valesti kuvamist. Sellisest juhtumist tekkinud ebamugavust kasutajale ei hüvitata, kuid ALPA Kids püüab probleemi võimalikult kiiresti lahendada.

 

4. Intellektuaalne omand

4.1 Kogu ALPA Kidsi rakenduse disaini, sisu, arenduskoodi jm hõlmav intellektuaalne omand kuulub ettevõttele ALPA Kids OÜ ning selle reproduktsioon on keelatud ilma kirjaliku kokkuleppeta.

 

5. Välised lingid

5.1 ALPA Kidsi rakendus võib linkida meie ettevõttele mitte kuuluvatele veebilehekülgedele (Facebook vm) ja muule sisule. Selliste veebilehekülgede ja muu sisu külastamisel soovitame lugeda nende privaatsuseeskirju ja kasutustingimusi, sest ALPA Kids nende eest ei vastuta.

 

6. ALPA Kidsi privaatsuseeskiri

6.1 ALPA Kidsi kasutaja on kohustatud tutvuma ja nõustuma meie privaatsuseeskirjaga.

 

7. Vaidluste lahendamine

7.1. ALPA Kidsi privaatsuseeskiri on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning selle kohaldamist, tõlgendamist ja lõpetamist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

7.2. ALPA Kidsi privaatsuseeskirja täitmisest või täitmata jätmisest tulenevad mis tahes vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidluse osapooled ei suuda vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

 

8. Kontaktandmed

8.1 Kaebuste, tagasiside ja küsimuste edastamiseks võtke meiega ühendust aadressil haridus@alpa.ee.