Sekretesspolicy

 

Senast uppdaterad: den 10 mars 2023

 

ALPA Kids kan samla personuppgifter av användare på webbplatser och andra domäner som förvaltas av ALPA Kids samt i våra mobila applikationer för iPhone och Android (”ALPA Kids Plattform). Insamlingen och användningen av personuppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla dig de tjänster som erbjuds genom ALPA Kids Plattformen, däribland ALPA Kids digitala kunskapsspel i syfte att genomföra användarriktade ALPA Kids spel och kurser, samt möjliggöra köp av produkter som erbjuds genom ALPA Kids onlinebutik, beställa digitala kunskapsspel på ALPA Kids Plattform och andra tillgängliga tjänster och ge dig en bättre användarupplevelse på ALPA Kids Plattform. ALPA Kids samlar in och använder personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”), som bland annat beskriver vilka personuppgifter ALPA Kids samlar in, vad vi använder uppgifterna till och vem som har tillgång till personuppgifterna.

Sekretesspolicyn för ALPA Kids Plattform har upprättats och personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter (EU) 2016/679 och nationell lagstiftning som genomför GDPR.

Vänligen läs igenom Sekretesspolicyn noggrant, eftersom den innehåller bland annat viktig information om dina rättigheter som registrerad.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbehandlaren för dina personuppgifter är ALPA Kids OÜ, organisationsnummer 14547512, adress: Laki tn 19, Tallinn 12915, Estland (”ALPA Kids“ eller ”vi“).

1. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI OCH HUR VI ANVÄNDER DEM?

I Sekretesspolicyns mening är ”personuppgifter” samtliga uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

1.1 ALPA Kids Plattformens användningsdata

Vi utvecklar och kompletterar ständigt ALPA Kids Plattformen, digitala kunskapsspel som vi erbjuder och vi eftersträvar att göra dem bekvämare och bättre för användare. För dessa ändamål behöver vi veta vilka uppgifter och vilka digitala kunskapsspel på ALPA Kids Plattformen intresserar användare mest, hur ofta användare besöker ALPA Kids Plattformen och navigerar den, vilka webbläsare och/eller enheter används osv.

Om du besöker ALPA Kids Plattformen eller använder digitala kunskapsspel, kan vissa uppgifter insamlas utan att du märker det, genom att använda ett flertal tekniska lösningar som kakor, pixeltaggar och webbfyrar, samt navigationsuppgifter (loggfiler, serverloggar, script på webbsidan).  Vissa av dessa uppgifter skickas automatiskt av din webbläsare eller mobila enhet – till exempel URL-adressen till webbplatsen du surfar på eller den tidigare besökta webbplatsen, din dators eller mobila enhets IP-adress och den använda webbläsarens version – dessutom sparas tidpunkten för ditt besök på ALPA Kids Plattformen och de exakta webbsidor som du besökte på ALPA Kids Plattformen.

För att samla in användaruppgifter och analysera dem på ALPA Kids Plattformen och i digitala kunskapsspel, använder vi oss av medel och verktyg av ett flertal olika samarbetspartners. En förteckning över våra samarbetspartners hittar du i Sekretesspolicyns avsnitt 2.

Den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter är uppfyllandet av det avtal som har ingåtts mellan oss och dig (eller företaget du företräder) eller genomförande av transaktioner före avtalet, i syfte att tillhandahålla dig (eller företaget du företräder) de tjänster som erbjuds på ALPA Kids Plattformen, eller vårt berättigade intresse, om avtalet har ingåtts eller ingås mellan oss och det företag du företräder, och/eller vårt berättigade intresse av att vidareutveckla ALPA Kids Plattformen och de tjänster som erbjuds.

 

1.2 Information relaterad till tjänsten personlig inlärningsväg

 För att få tillgång till och kunna använda tjänsten personlig inlärningsväg på ALPA Kids-plattformen, kan vi be dig att ange ett valt användarnamn, ålder, kön och modersmål, för att skapa en personlig avatar för tjänstens användare (först och främst barnet).

 För att tillhandahålla tjänsten personlig inlärningsväg på ALPA Kids-plattformen, samlar vi dessutom in användaruppgifter från digitala kunskapsspel, som har erhållits genom användarens interaktion med ALPA Kids-plattformen, för att ALPA Kids ska kunna utföra inlärningsanalyser och för att bättre förstå, anpassa och optimera tjänsteanvändarens inlärningsmetoder. Utöver de användaruppgifter, som är angivna i avsnitt 1.1. i Sekretesspolicyn, som vi samlar in när vi utför tjänsten för personliga inlärningsvägar, är information om olika gjorda val vid val av ett konkret digitalt kunskapsspel, så väl som inom ett konkret digitalt kunskapsspel, varaktigheten av det digitala kunskapsspelet, resultaten och andra uppgifter relaterade till det digitala kunskapsspelet.

 Vi använder verktyg och instrument som tillhandahålls av olika parter, för att samla in och analysera information som rör ALPA Kids-plattformen, inklusive användaruppgifter för det valda digitala inlärningsspelet. En förteckning över våra samarbetspartners finns i avsnitt 2 i Sekretesspolicyn.

 Den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter är uppfyllandet av avtalet, som har ingåtts mellan oss och dig (eller företaget du företräder) eller genomförande av transaktioner före avtalet, i syfte att tillhandahålla dig (eller företaget du företräder) digitala kunskapsspelet personlig inlärningsväg, som erbjuds på ALPA Kids-plattformen, eller vårt berättigade intresse, om avtalet har ingåtts eller ingås mellan oss och det företaget du företräder, och/eller vårt berättigade intresse av att vidareutveckla ALPA Kids-plattformen och tjänsten för personlig inlärningsväg.

 

1.3 Transaktionsuppgifter

Om du på ALPA Kids Plattformen och/eller genom den (genom att till exempel använda appbutikerna Google Play Store eller App Store) placerar en beställning för ett avgiftsbelagt digitalt kunskapsspel eller vilken som helst annan tjänst eller för att köpa och använda en produkt som erbjuds i ALPA Kids onlinebutik, kan vi samla in uppgifter om dina betalningar och transaktioner samt andra uppgifter som är kopplade till transaktionen som beställarens för- och efternamn, födelsedatum, namnet på den organisation som företräds (om beställningen görs i en juridisk persons namn), telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter, betalningssätt, bankkontots nummer och ägare, banknamn, leveransadress samt andra för beställningen relevanta uppgifter.

Den rättsliga grunden för insamlingen av transaktionsuppgifter är uppfyllandet av det avtal som har ingåtts mellan oss och dig som fysisk person, eller vårt berättigade intresse om avtalet har ingåtts mellan oss och det företag du företräder.

Vi behandlar personuppgifter även för att uppfylla våra skyldigheter som följer av giltiga bokförings- och skattelagar. I föreliggande fall är det bestämmelser i lagar som förpliktigar oss att behandla personuppgifter, vilket är grunden till behandling av personuppgifter.

 

1.4 Förfrågningar och svar

Ifall du skickar en förfrågan till oss genom ALPA Kids Plattformen, behandlar vi dina kontaktuppgifter och förfrågans innehåll för att besvara den.

Den rättsliga grunden till insamling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse att besvara förfrågningar som gäller oss och tjänster vi erbjuder.

 

1.5 Uppgifter som är kopplade till rättsliga krav

Vid behov kan vi behandla personuppgifter för att uppfylla vårt berättigade intresse att lämna in, behandla eller försvara rättsliga anspråk som härrör från ett avtal mellan oss och dig (eller ett företag som du företräder).

 

1.6 Direktmarknadsföring

Om du samtycker till att få push-notiser och/eller e-postmeddelanden av ALPA Kids Plattformens mobila applikation genom att ange din e-postadress, kan vi använda mobila applikationers push-notiser och/eller din e-postadress för att skicka nyheter, erbjudanden och andra marknadsföringsmaterial till dig.

Den rättsliga grunden för att skicka direktmarknadsföringsmaterial till dig är ditt samtycke eller vårt berättigade intresse av att marknadsföra ALPA Kids Plattformen och ge dig information om ALPA Kids och de tjänster som erbjuds på ALPA Kids Plattformen. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att få direktmarknadsföringsmaterial genom att kontakta oss via e-post på info@alpakids.com och/eller genom att blockera push-notiser i ALPA Kids Plattformens mobila applikation. Dessutom har du rätt att avanmäla dig från direktmarknadsföringsmaterial genom att klicka på opt-out-länken i meddelanden som skickas från oss.

 

1.7 Kakor

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som ALPA Kids Plattformen kan spara i din enhet under ditt besök. Med hjälp av kakor kan ALPA Kids Plattformen komma ihåg dina val och preferenser för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att du inte ska behöva fylla i dem på nytt vid varje besök eller på varje webbsida.

Vilka kakor använder vi?

ALPA Kids Plattformen använder kakor för att spara din IP-adress och surfinformation, bland annat information om besökta webbsidor och den tid som tillbringades där, samt för att lagra uppgifter och preferenser för din använda enhet vid användning av ALPA Kids Plattformen.

Vi använder även kakor som spårar nättrafiken, applikationen och användares aktivitet på ALPA Kids Plattformen – vi använder dessa uppgifter för att analysera besökarnas beteende och ge en bättre användarupplevelse.

 

Med hjälp av kakor kan vi:

  – tillhandahålla dig den bästa användarupplevelsen vid användning av ALPA Kids Plattformen;

  – ge dig möjligheten att spara dina personliga preferenser;

  – samla statistik om användning av ALPA Kids Plattformen; och

  – mäta reklamernas effektivitet.

 

På ALPA Kids Plattformen använder vi följande typer av kakor:

Funktionella kakor

Funktionella kakor är nödvändiga för att ge dig möjligheten att navigera ALPA Kids Plattformen och använda dess funktioner. 

Statistikkakor

Statistikkakor samlar in anonym statistik om hur användare använder ALPA Kids Plattformens mobila applikationer. Statistikkakor kan till exempel hjälpa oss att förstå hur användare surfar på ALPA Kids Plattformens mobila applikationer och vilka av dess delar används oftast. Statistikkakor sparas i din enhet och de används endast vid ditt samtycke.

Hur länge sparas kakor i min enhet?

Kakor indelas i två kategorier som påverkar hur länge kakor sparas i din enhet.

Sessionskakor

Sessionskakor skapas endast för den tiden du besöker webbplatsen och de sparas i din enhet tills du stänger ner webbläsaren eller den mobila applikationen. Sessionskakor sparas inte på din enhets hårddisk.

Permanenta kakor

Permanenta kakor sparas på din hårddisk tills du raderar dem eller tills de har löpt ut. Vi har rätt att spara uppgifter som vi har erhållit genom permanenta kakor  i maximalt 2 år.

Kakor sparas i din enhet enbart vid ditt samtycke, med undantag för kakor som är nödvändiga enbart för ALPA Kids Plattformens tekniska funktion. Dock bör du beakta att i fall du inte samtycker till användning av kakor, kan vissa funktioner i ALPA Kids Plattformen inte vara tillgängliga för dig.

Observera även att tredje parter (som annonsnätverk och webbtrafikanalysatorer och andra externa tjänsteleverantörer) kan använda kakor som vi inte har någon kontroll över.

Hur hanterar man kakor?

Du kan hantera och/eller radera kakor efter ditt eget gottfinnande – närmare om detta på www.youronlinechoices.com. Du kan radera samtliga kakor i din enhet och de flesta webbläsare kan inställas på att vägra kakor. Dock om du gör detta, kan det hända att du måste ange dina preferenser för hand vid varje besök och vissa funktioner och tjänster kan vara icke-tillgängliga.

 

2. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi gör allt i vår makt för att hålla dina personuppgifter skyddade och ställer strikta krav på säkerhet och konfidentialitet för våra anställda och partners.

Vi kan utlämna dina personuppgifter:

  – till våra tillförlitliga tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss eller dig tjänster som personuppgiftsbiträde enligt våra anvisningar. Användningen av dina personuppgifter är alltid under vår kontroll och vi ansvarar för den;

  – till myndigheter om detta är obligatoriskt enligt lag eller om myndigheten lämnar in en berättigad ansökan om uppgifter till oss; och

  – i samband med fusion, förvärv eller försäljning av vårt företag eller en del av det.

Per datumet som står i Sekretesspolicyns rubrikrad ”senast uppdaterad”, använder vi följande personuppgiftsbiträden i följande syften:

  – Google Analytics som tillhandahåller oss webbanalystjänster för att följa användares navigering och användningsuppgifter på ALPA Kids Plattformens mobila applikationer;

  – Facebook SDK, som tillhandahåller oss analystjänster för att följa nedladdningar av ALPA Kids Plattformens mobila applikation av användare;

  – Google Play Store, App Store och Maksekeskus AS tillhandahåller oss betaltjänster för att möjliggöra betalningar på ALPA Kids Plattformen och/eller genom den för att beställa och köpa de digitala kunskapsspel vi erbjuder, samt alla tjänster och produkter som finns tillgängliga i Onlinebutiken.

Vi kan dessutom utlämna dina personuppgifter:

  – till ALPA Kids anställda som är ansvariga för samarbete med kunderna och kundrelationer, samt anställda som utför bokförings-, IT-underhålls-, affärsverksamhetsanalys- och planeringsfunktioner;

  – till leverantörer av IT-system som vi använder för att hantera våra kundrelationer och leverantörer av molntjänster samt revisorer;

  – till banker;

  – till våra personuppgiftsbiträden och andra personer som är kopplade till fullgörandet av avtalet;

  – till personer som hjälper oss att utöva rättigheter som följer av avtalet (inkassotjänster, juridiska konsulter, domstolar, företag, kreditupplysningstjänster osv);

  – till parter som är kopplade till fusion, förvärv eller försäljning av hela vår egendom eller en del av den.

Vi överför inte dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

3. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i Sekretesspolicyn eller enligt krav som följer av lagen. De flesta av dina personuppgifter lagras tills kundrelationen mellan dig och ALPA Kids upphör.

Vissa personuppgifter lagras även efter att kundrelationen har upphört, ifall detta krävs eller är tillåtet enligt giltiga lagar. Till exempel lagrar vi ursprungliga redovisningsdokument (till exempel kopior av avtal och fakturor) i 7 år från och med det motsvarande räkenskapsårets slut, så som den tillämpliga lagen stadgar. Personuppgifter kopplade till avtal lagrar vi i 10 år från och med att avtalet har sagts upp, med anledning av den maximala preskriptionstiden för en avsiktlig överträdelse.

Om lagring av dina personuppgifter inte längre krävs enligt lag eller är nödvändig i förhållande till någon av parternas rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att radera dina personuppgifter permanent, såvida du inte har gett oss en motsatt anvisning och vi inte har kommit överens om en långvarig lagring av uppgifter.

 

4. UPPDATERING AV SEKRETESSPOLICYN

Vi kan uppdatera Sekretesspolicyn emellanåt. Om vi uppdaterar Sekretesspolicyn, meddelar vi dig om detta genom ALPA Kids Plattformen. Sekretesspolicyn uppdaterades senast på det ovannämnda ”senast uppdaterad”-datumet.

 

5. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att bekanta dig med dina egna personuppgifter som vi behandlar genom att ansöka om tillträde till dem. I den omfattning som följer av lag kan du bekanta dig med uppgifterna, korrigera, uppdatera, ändra eller radera dem.

Om personuppgifter raderas på din begäran kommer vi endast att behålla kopior av dem om det är nödvändigt för att skydda våra och tredje parters berättigade intressen, för att följa myndigheternas order, för att lösa tvister, för att åtgärda fel eller för att säkerställa fullgörande av avtal som har ingåtts med dig. Observera dock att vissa personuppgifter är absolut nödvändiga för att uppnå de mål som är beskrivna i Sekretesspolicyn eller krävs enligt lag. Dessa uppgifter kan du inte radera.

Om behandlingen av personuppgifter är grundad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som pågick före återkallandet av samtycket.

Enligt villkoren i lagen om skydd av personuppgifter har du i vissa fall rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas och även att invända mot behandlingen av vissa personuppgifter.

Du har rätt till överföring av uppgifter enligt villkor som anges i lagen om skydd av personuppgifter, det vill säga rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva de ovannämnda rättigheterna, ber vi dig att lämna in en ansökan till oss via e-post på info@alpakids.com 

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter bristfälligt, har du rätt att lämna in ett klagomål till din stats dataskyddsmyndighet. I Estland är det Dataskyddsinspektionen. Dataskyddsinspektionens kontaktuppgifter hittar du här: www.aki.ee/en.

 

6. SÄKERHET

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (däribland fysiska, elektroniska och administrativa) för att skydda personuppgifter mot förlust, förstörelse, missbruk och obehörig tillgång eller avslöjande. Till exempel är det endast personuppgiftsbiträden och entreprenörer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter som beviljas tillgång till dem.

Observera att även om vi försöker att säkerställa dina personuppgifters säkerhet genom att vidta rimliga åtgärder, finns det inget system som kan utesluta alla möjliga säkerhetsrisker.

 

7. ALPA KIDS KONTAKTUPPGIFTER

I fall du har frågor i samband med Sekretesspolicyn eller personuppgifter som vi behandlar, vänligen kontakta oss via e-post på info@alpakids.com.