Brugsvilkårb

 

GENERELT 

Disse brugsvilkår („Vilkårene“) er aftalt mellem dig som bruger („Brugeren“ eller „dig“, enten som en fysisk person, eller som en uddannelsesinstitution eller anden juridisk enhed) og ALPA Kids OÜ  („ALPA Kids“ eller „os“), og de styrer brugen af ALPA Kids-platformen på webstedet www.alpakids.com/da eller et hvilket som helst af dets underdomæner og ALPA Kids mobilapplikationen („ALPA Kids-platformen“). Du kan kontakte os på e-mailadressen info@alpakids.com

Formålet med vilkårene er at fastlægge de betingelser, under hvilke ALPA Kids vil tillade dig at bruge visse tjenester, herunder selvstændigt at spille eller afholde pædagogiske digitale undervisningsspil udarbejdet af ALPA Kids og andre tjenester, der leveres (samlet kaldet „Tjenesterne“). Betingelserne definerer blandt andet vilkår og betingelser for køb af produkter, der tilbydes i ALPA Kids e-butik („E-butikken“) og alle andre vilkår, der gælder, når du gennemser ALPA Kids-platformen uden at bruge en specifik tjeneste og/eller E-butikken.

Ved at bruge ALPA Kids-platformen, herunder ved afgivelse af købsordrer for køb af tjenesterne og/eller produkter, der tilbydes i E-butikken, og ved at bruge de tilbudte betalte og gratis tjenester, bekræfter du, at: (i) du er mindst 18 år gammel eller har samtykke fra en forælder eller værge til at bruge ALPA Kids-platformen; (ii) du accepterer vilkårene som en fysisk person eller, hvis du repræsenterer en uddannelsesinstitution eller en juridisk enhed, accepterer du vilkårene på vegne af den relevante institution eller juridiske enhed; (iii) ved at acceptere vilkårene på vegne af den relevante juridiske enhed, har du ret til at gøre det, den juridiske enhed er behørigt registreret og accepterer at være juridisk bundet af vilkårene; (iv) du eller den relevante juridiske enhed ikke har forbud mod at bruge ALPA Kids-platformen eller acceptere Vilkårene baseret på gældende lovgivning; og (v) du vil bruge ALPA Kids-platformen i overensstemmelse med Vilkårene og gældende love og/eller regler.

ALPA Kids forbeholder sig retten til ensidigt at ændre og supplere databehandleraftalen angivet i Vilkårene og bilaget hertil til enhver tid, forudsat at der er en rimelig grund til ændringen eller supplementet (f.eks. ændringer i gældende lovgivning, legitime forretningsinteresser for ALPA Kids, forbedring af eksisterende tjenester eller andre funktioner osv.). Alle ændringer relateret til vilkårene vil blive offentliggjort på ALPA Kids-platformen.   

 

ALPA KIDS-PLATFORMEN

ALPA Kids-platformen giver dig mulighed for at købe og bruge Tjenesterne,, og navigere på ALPA Kids-platformen på enhver anden måde. Visse tjenester kan tilgås ved at købe den tilsvarende betalte tjeneste. 

Du accepterer, at ALPA Kids kun er ansvarlig for at gøre det muligt for brugere at bruge ALPA Kids-platformen, herunder at købe, have adgang til og bruge udvalgte tjenester i overensstemmelse med de aftalte yderligere vilkår. ALPA Kids er også ansvarlig for at sende en elektronisk bekræftelse af indgåelsen af den tilsvarende Tjenestes brugsaftale („Brugsaftalen[S1] “) indgået mellem ALPA Kids og Brugeren via ALPA Kids-platformen og for at foretage et køb i E-butikken.

Du er også klar over, at du er forpligtet til at betale og angive skatter, der hidrører fra transaktioner, der er et resultat af brugen af ​​ALPA Kids-platformen, herunder transaktioner udført i E-Butikken og gebyrer betalt i henhold til Brugeraftalen, i overensstemmelse med krav i gældende lovgivning.

Du accepterer, at ALPA Kids i alle tilfælde, hvor du misbruger ALPA Kids-platformen, bruger den i ond tro eller bruger den på en upassende, forstyrrende, manipulerende eller svigagtig måde, har ret til midlertidigt at suspendere og/eller forbyde din nuværende eller fremtidige brug af ALPA Kids-platformen på nogen måde. Overtrædelse af de nævnte forbud kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar for overtræderen.

 

BETALING FOR ALPA KIDS TJENESTEYDELSER

For at få adgang til og bruge visse betalte tjenester, der tilbydes på ALPA Kids-platformen, skal du købe den relevante tjeneste ved at betale for den valgte tjeneste i overensstemmelse med de gældende betalingsbetingelser. Tjenesten kan vælges i henhold til det ønskede indhold af Tjenesten (enten et enkelt digitalt læringsspil eller et komplet sæt digitale læringsspil), som også kan omfatte betingelser vedrørende varigheden af ​​retten til at bruge den valgte Tjeneste (f.eks. en måneds eller et års brugsret). Oplysningerne, der gives, når du foretager et køb på ALPA Kids-platformen, omfatter oplysninger om alle gældende (betalings)vilkår, gebyrer og morarenter opkrævet af ALPA Kids, og mulige gratis prøveperioder for tjenesten.

Efter at have formaliseret købet af Tjenesten gennem ALPA Kids-platformen, vil ALPA Kids-platformen give dig vejledning eller de nødvendige henvisninger for at foretage betalingen. Individuelle Brugere kan betale for Tjenesten ved at bruge de tilbudte tredjeparts salgsmiljøer (f.eks. Google Play Store eller App Store), hvorefter Brugeraftalen anses for indgået. Bemærk venligst, at når du bruger tredjeparts salgsmiljøer, kan der gælde betalingsbetingelser adskilt fra Vilkårene, som du er ansvarlig for at opfylde. Derudover skal du i tilfælde af problemer relateret til køb af Tjenesten foretaget gennem tredjeparts salgsmiljøer først kontakte operatøren af ​​det relevante salgsmiljø, der anvendes.

Ved at købe en betalt tjeneste for en specificeret faktureringsperiode (f.eks. en måned eller et år), accepterer du yderligere, at retten til at bruge den valgte tjeneste automatisk vil fornys i hver faktureringsperiode, og ALPA Kids vil debitere dig gennem tredjeparts salgsmiljøerne, til forlængelse af retten til at bruge tjenesten på den tilsvarende faktureringsdato for hver faktureringsperiode, hvor du oprindeligt købte tjenesten. ALPA Kids forlænger automatisk retten til at bruge den købte tjeneste (pr. tilsvarende faktureringsperiode), så længe du ikke har opsagt brugeraftalen eller den ikke er blevet opsagt på andet grundlag i overensstemmelse med vilkårene.

Du kan annullere brugeraftalen ved at bruge det relevante tredjepartssalgsmiljø, hvorigennem du har købt Tjenesten. Opsigelse af brugsaftalen træder i kraft på faktureringsdatoen for den næste faktureringsperiode, hvor du oprindeligt købte tjenesten, hvorefter du ikke længere vil være i stand til at bruge tjenesten, og forlængelsen af ​​retten til at bruge den tjeneste, du har købt af ALPA Kids, vil blive opsagt. Bemærk venligst, at ved annullering af brugeraftalen vil ALPA Kids ikke refundere nogen betalinger til dig for faktureringsperioden forud for annulleringen.[S2] 

En uddannelsesinstitution eller anden juridisk enhed Bruger kan betale for Tjenesten på grundlag af en udstedt faktura, som fremsendes svarende til de af Brugeren valgte betingelser (enten som e-faktura eller fysisk) sammen med en elektronisk bekræftelse af købet og andet gældende betingelser, på hvilket tidspunkt Brugeraftalen anses for at være indgået. ALPA Kids transmitterer også tjenesteadgangskoden. Efter at have indtastet den på ALPA Kids-platformen, vil uddannelsesinstitutionen eller anden juridisk enhed få adgang til den købte tjeneste og andre relaterede funktioner. Detaljerede instruktioner til indtastning af adgangskoden er tilgængelige på ALPA Kids-platformen. Retten til at bruge den relevante Tjeneste for en uddannelsesinstitution eller anden juridisk enhed forlænges ikke automatisk, dvs. ved udløbet af hver respektive brugsret skal der indgås en ny Brugeraftale, som sikrer fortsættelsen af ​​retten til at bruge den pågældende tjeneste. I tilfælde af forsinkelse i betalingen af ​​fakturaen har ALPA Kids ret til at opkræve brugeren 0,05% pr. dag af det ubetalte beløb, indtil det skyldige beløb er betalt fuldt ud.

Bemærk venligst, at forpligtelsen til at betale ikke afhænger af, om Brugeren faktisk benytter den købte Tjeneste eller ej. Vilkårene gælder for Brugsaftalen, på grundlag af hvilken ALPA Kids leverer den købte Tjeneste til Brugeren, i det omfang Brugsaftalen ikke udtrykkeligt angiver andet.

 

BRUGEN AF ALPA KIDS TJENESTEYDELSER

Indgåelsen af brugeraftalen sikrer Brugerne adgang til den valgte Tjeneste gennem ALPA Kids-platformen i overensstemmelse med de yderligere gældende betingelser (f.eks. afhængigt af, om der er købt et enkelt digitalt læringsspil, en månedlig eller en årlig pakke til brug af Tjenesten).

Brugeren er fuldt ud ansvarlig for korrekt overholdelse af den indgåede Brugeraftale, herunder den tilsigtede brug af den tilsvarende Tjeneste i overensstemmelse med indholdet af den købte Tjeneste. Brugeren forpligter sig også til at bruge den seneste tilgængelige version af ALPA Kids Platform-applikationen, når han bruger ALPA Kids-platformen med en mobilenhed eller anden hardware for at sikre det nyeste indhold og den bedst mulige pålidelighed. Minimumskravene til en mobilenhed eller anden hardware (herunder operativsystemkompatibilitet) er tilgængelige via ALPA Kids-platformen, som indeholder henvisninger til tredjeparts applikationsbutikker (f.eks. Google Play Store eller App Store).

ALPA Kids er ikke ansvarlig for indholdet og driften af Tjenester, som ALPA Kids ikke selv udfører, men kun formidler. En tredjepartsvejleder (f.eks. en lærer på en uddannelsesinstitution) er ansvarlig for indholdet og funktionen af en sådan tjeneste, hvor denne bruger den pågældende tjeneste til at udføre et bestemt digitalt læringsspil og ved behov analysere resultaterne (f.eks. på en uddannelsesinstitutionen).

Brugeren forpligter sig til ikke at give nogen tredjepart adgang til den relevante Tjeneste uden samtykke fra ALPA Kids, herunder ikke at give adgang til ALPA Kids digitale læringsspil eller anden funktion til tredjeparter, som ikke har købt den pågældende Tjeneste. Derudover forpligter Brugeren sig til at informere ALPA Kids om eventuelle fejlfunktioner, klager og/eller hændelser, der er opstået i forbindelse med brugen af den relevante Tjeneste.

ALPA Kids har ret til at ændre de tilbudte Tjenester, deres indhold og pris, herunder, men ikke begrænset til, med henblik på videreudvikling af Tjenesterne, for at tilpasse dem til et nyt teknisk miljø eller af andre årsager relateret til væsentlige ændringer . ALPA Kids har desuden ret til at opdatere Tjenesterne og deres indhold for at sikre, at den udbudte tjeneste overholder Vilkårene, herunder for at sikre sikkerheden ved brugen af Tjenesterne.

ALPA Kids har også ret til at opsige enhver tidsbegrænset brugeraftale indgået med brugeren med rimeligt varsel, hvis ALPA Kids ophører med at tilbyde den relevante tjeneste, herunder ethvert digitalt undervisningsspil. I tilfælde af formel opsigelse vil ALPA Kids returnere forudbetalingen til dig forholdsmæssigt i den del, hvor du ikke er i stand til at bruge den købte Service i henhold til den tidligere indgåede Brugsaftale. Oplysninger om ændringer og opdateringer vedrørende Tjenesterne og prisen for Tjenesten, der betales for, vil blive kommunikeret til dig på ALPA Kids-platformen.

 

ALPA KIDS E-BUTIK

Hver bruger får adgang til E-butikken. I e-butikken kan du finde en liste over produkter, der tilbydes af ALPA Kids, produktbeskrivelser og priser. Billederne, der vises sammen med produktet, er illustrative. Alle priser angivet i E-butikken er i euro og inklusive moms. Til prisen lægges et gebyr for levering af produkterne i henhold til gældende prisliste.

Hvis du har fundet det ønskede produkt, der tilbydes i E-butikken, har valgt den mængde og eventuelt andre produktegenskaber, der skal angives, skal du klikke på knappen “Læg i kurv”. Med det valgte produkt får du vist prisen på produktet og i tilfælde af rabat den tidligere pris før prisnedsættelsen[S3]  samt anden information om alle gældende betalingsbetingelser. Når du klikker på “Betal”-knappen, vil du blive dirigeret til en side, hvor du skal indtaste dine kontaktoplysninger, forsendelses- og faktureringsoplysninger og alle andre krævede oplysninger. Du er forpligtet til at give oplysninger i købsprocessen, som er sande, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger og valgt den ønskede forsendelsesmetode, skal du klikke på ikonet “Send ordre” for endelig bekræftelse af din ordreafdgivelse. ALPA Kids vil herefter give dig vejledning eller de nødvendige henvisninger for at foretage betalingen, hvorefter købsaftalen for det valgte produkt anses for indgået. ALPA Kids sender dig herefter elektronisk via e-mail en bekræftelse på købet, en faktura på den indgåede salgskontrakt og andre gældende vilkår og betingelser. De købte produkter vil blive leveret til den adresse, du har angivet ved bestillingen med transport arrangeret af ALPA Kids. Betalinger i E-shoppen sker gennem tjenesteudbyderen Maksekeskus AS, som er et betalingsinstitut, der opererer i Estland med en driftstilladelse udstedt af Finanstilsynet (nr. 4.1-1/127).[S4] 

Hvis produktet er udsolgt, og ordren ikke kan opfyldes, har ALPA Kids ret til at tilbyde en ny leveringstid eller returnere de indbetalte penge. Hvis Brugeren vælger tilbagebetaling, returneres pengene til Brugeren med det samme, dog senest inden for fjorten (14) kalenderdage efter købet er foretaget. Efter at pengene er returneret, anses købsaftalen for ophørt.

ALPA Kids forbeholder sig retten til at fortryde den købs- og salgsaftale, der er indgået i E-shoppen, og ikke at sende de bestilte produkter i tilfælde af, at produkternes pris, beskrivelse eller kvalitet var forkert præsenteret i E-shoppen, eller endelig pris på indkøbskurven var forkert præsenteret på grund af en teknisk eller anden fejl. Vi giver dig straks besked, hvis vi finder en fejl. Du har mulighed for at købe de samme produkter til den korrekte pris angivet i meddelelsen ved at genbestille de valgte produkter i E-shoppen. I tilfælde af nævnte fortrydelse er du ikke berettiget til at kræve erstatning for noget tab, du måtte lide som følge af fortrydelsen. Desuden kan ALPA Kids undlade at tillade brugeren at indgå en købsaftale, hvis brugeren overtræder eller har overtrådt en tidligere indgået købsaftale.

Produkter, der sælges til forbrugere, er underlagt en klagefrist på to år. I tilfælde af, at brugeren ønsker at fremsætte et krav vedrørende produktets manglende overensstemmelse med aftalevilkårene, skal det fremsendes til ALPA Kids inden for to måneder fra den dag, brugeren blev opmærksom på, at det købte produkt ikke er i overensstemmelse med aftalevilkårene. Kravet skal indsendes til e-mailadressen epood@alpa.ee med følgende oplysninger:

  Brugerens navn og kontaktoplysninger;

  en beskrivelse af produktets mangler og antagelig årsag; og

  bestillingens nummer.

I tilfælde af et krav vedrørende produktets manglende overensstemmelse vil ALPA Kids gennemgå kravet inden for fjorten (14) kalenderdage efter modtagelsen af det.

ALPA Kids afholder omkostningerne i forbindelse med udskiftning af det defekte produkt (inklusive leveringsomkostninger). Såfremt ALPA Kids er enig i kravet, har ALPA Kids ret til at reparere produktet eller, hvis dette ikke er muligt eller på anden måde formålstjenligt, erstatter ALPA Kids det defekte produkt med et produkt uden defekt. I tilfælde af at udskiftning af produktet ikke er mulig (produktet er ikke tilgængeligt hos ALPA Kids, eller produktet produceres ikke længere), returnerer ALPA Kids det købsbeløb, som Brugeren har betalt for det defekte produkt til den konto, der er angivet af brugeren inden for fjorten (14) kalenderdage fra modtagelsen af kravet. Ved udskiftning af et defekt produkt vil et produkt uden mangel blive leveret til Brugeren med transport arrangeret af ALPA Kids.

ALPA Kids har til enhver tid ret til at ændre priserne i E-butikken. Såfremt priserne i E-butikken er blevet ændret efter, at Brugeren har bekræftet ordren og betalt for denne, forpligter ALPA Kids sig til at levere de pågældende produkter til Brugeren til de priser, der var gældende på ordreafgivelsestidspunktet.

 

ADMINISTRATION AF ALPA KIDS-PLATFORMEN

ALPA Kids-platformen er tilgængelig online døgnet rundt, bortset fra regelmæssige og nødafbrydelser forårsaget af force majeure samt planlagt og ekstraordinær vedligeholdelse. I forbindelse med vilkårene betyder “Force Majeure” enhver uforudsigelig omstændighed, der ikke er forårsaget af en parts skyld og ikke kan overvindes af en part med rimelige bestræbelser, herunder, men ikke begrænset til, for eksempel internetafbrydelser, kommunikationssvigt , brand, oversvømmelse eller krig.

ALPA Kids har til enhver tid og efter eget skøn ret til helt eller delvist at lukke eller blokere ALPA Kids-platformen eller adgang til den, især til vedligeholdelsesarbejde, opdateringer eller i tilfælde af et angreb på ALPA Kids-platformen.

ALPA Kids-platformen kan indeholde hyperlinks til tredjepartswebsteder, men ALPA Kids er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder eller deres indhold. ALPA Kids-platformen og tredjepartswebsteder er ikke relateret til hinanden, og du er selv ansvarlig for at bruge tredjepartswebsteder og overholde betingelserne for brug.

 

EJENDOMSRET

ALPA Kids-platformen, de på denne brugte varemærker, logoer, andre kendetegn og software, der bruges på den samt indholdet af ALPA Kids-platformen (dvs. alle tekster, videoer, fotos og anden information i enhver form og art offentliggjort på ALPA Kids-platformen) (i det følgende benævnt „Ejendommen“) tilhører ALPA Kids eller tredjeparter, med hvis tilladelse det nævnte indhold bruges på ALPA Kids-platformen.

Denne ejendom kan være underlagt og beskyttet af ophavsret, varemærke, patent og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af information offentliggjort på ALPA Kids-platformen (inklusive Ejendommen) til kommercielle eller reklamemæssige formål er strengt forbudt.

Kopiering, anden brug, salg, distribution, ændring, tilpasning, oversættelse og gengivelse af information offentliggjort på ALPA Kids-platformen (inklusive Ejendommen) eller dele heraf er forbudt uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra ALPA Kids. Overtrædelse af de nævnte forbud kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar for overtræderen.

 

FORTRYDELSESRET

Brugere, som er Forbrugere, har lovmæssig ret til at fortryde den købte tjeneste (som i lovens forstand enten kan være digitalt indhold eller tjeneste) og/eller købet foretaget gennem E-shoppen uden at angive nogen grund.

Ved at købe en tjeneste (eller automatisk forny den), der svarer til digitalt indhold i lovens forstand (f.eks. et digitalt undervisningsspil), accepterer du, at indholdet af den tilsvarende tjeneste er umiddelbart tilgængeligt for dig fra købstidspunktet (eller den automatisk fornyelse), og dermed giver du afkald på den lovpligtige 14-dages fortrydelsesret.

Hvis Tjenesten er en digital tjeneste i lovens forstand, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter købsdatoen eller automatisk fornyelse af Tjenesten. Hvis du ikke har brugt den relevante tjeneste inden for de nævnte 14 dage, refunderer vi dig hele prisen for den købte tjeneste.

Fortrydelsesretten for et produkt købt gennem e-shoppen udløber 14 dage efter datoen for modtagelse af det købte produkt. Fortrydelsesretten gælder ikke for et produkt købt gennem e-shoppen, hvis du er begyndt at bruge det købte produkt. Ved returnering af et produkt købt via e-shoppen skal det produkt, der skal returneres, indeholde alle de genstande og al den dokumentation, der er inkluderet i produktets emballage.

For at bruge fortrydelsesretten på et produkt købt via e-butikken skal du til os (på adressen Laki tn 19, Tallinn 12915, Estland eller til e-mailadressen info@alpakids.com) indsende en tydeligt forståelig hensigtserklæring om at fortryde købet foretaget via e-butikken (f.eks. et brev eller en e-mail). Du kan bruge fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.

Når du fortryder en tjeneste (enten digitalt indhold eller en tjeneste), beder vi dig om først at kontakte operatøren af tredjepartssalgsmiljøet, for afhængigt af betingelserne i det anvendte salgsmiljø, kan du have mulighed for at udøve den lovpligtige fortrydelsesret gennem det relevante salgsmiljø inden for et bestemt tidsrum. Ikke desto mindre har du også fortsat ret til at kontakte os for at udøve din fortrydelsesret i overensstemmelse med instruktionerne og betingelserne i det foregående afsnit.

Fortrydelsesansøgningen anses for at være indsendt rettidigt, hvis du har sendt meddelelsen om udnyttelse af din fortrydelsesret inden udløbet af førnævnte fortrydelsesfrist, hvis du ikke har givet afkald på fortrydelsesretten.

I tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten returnerer vi de tilsvarende betalinger hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, vi modtog din pågældende meddelelse om fortrydelse. Til tilbagebetalingen vil vi bruge den samme betalingsmetode, som du oprindeligt brugte til at betale, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden betalingsmetode; i begge tilfælde opkræver vi ikke gebyr for tilbagebetalingen.

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Mere detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger på ALPA Kids-platformen er tilgængelige i ALPA Kids-platformens Vilkår for beskyttelse af personoplysninger.

 

ANSVAR

Du bruger ALPA Kids-platformen på eget ansvar. Dette betyder, at ALPA Kids ikke er ansvarlig for skader forårsaget af virus, malware eller andet teknologibeskadigende tredjepartsmateriale, der spredes gennem en digital platform, som kan påvirke brugerens computer, mobile enhed, anden hardware eller software negativt. Derudover er ALPA Kids ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå i tilfælde af datatab eller korruption relateret til brugen af ALPA Kids-platformen. Du forpligter dig selv til at tage alle rimelige skridt til at beskytte dine data, computersystemer og software mod vira, trojanske heste og andre computerprogrammer, der kan spredes gennem den digitale platform.

Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning, er ALPA Kids ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader (herunder tab af indkomst), der kan være relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge ALPA Kids-platformen eller begivenheder relateret til ALPA Kids-platformen generelt, herunder eventuelle transaktioner udført gennem ALPA Kids-platformen og tekniske fejl, afbrydelser, forstyrrelser og ændringer af ALPA Kids-platformen.

ALPA Kids er ikke ansvarlig for forsinkelse i leveringen af produkter købt gennem e-butikken og for opståede misforståelser, hvis forsinkelsen eller misforståelsen skyldes unøjagtighed eller ukorrekthed af de data, som Brugeren har oplyst ved gennemførelsen af købet , eller Brugerens egen forsinkelse ved modtagelse, hvortil hører fravær af en passende modtager i henhold til Brugerens købsaftale på leveringsstedet for produktet på det anviste tidspunkt.

Bemærk også, at du er eneansvarlig for de data, du giver til ALPA Kids. ALPA Kids er ikke ansvarlig for ukorrekthed, ufuldstændighed eller unøjagtighed af de data, du giver.

Disse vilkår begrænser eller udelukker ikke ALPA Kids ansvar i tilfælde, hvor begrænsning eller udelukkelse af ansvar er forbudt ved lov.

 

ANDRE BESTEMMELSER

ALPA Kids kan køre kampagner (herunder prøvemåneder for adgang og brug af visse tjenester) underlagt yderligere vilkår offentliggjort på ALPA Kids-platformen.

Hvis ALPA Kids har informeret Brugeren om ændringerne af Vilkårene, og Brugeren ikke er enig i ændringerne af Vilkårene, har han/hun ret til at opsige Brugeraftalen indgået med ALPA Kids ved at give ALPA Kids skriftlig meddelelse herom efter modtagelsen af meddelelsen om ændringerne og med mindst fjorten (14) kalenderdages varsel.

Du forpligter dig til ikke at bruge ALPA Kids-platformen til ulovlige aktiviteter eller til kommercielle formål undtagen for at opfylde de forpligtelser, der er angivet i vilkårene.

Hverken ALPA Kids eller Brugeren er ansvarlig for misligholdelse af forpligtelserne fastsat i Vilkårene, hvis årsagen til misligholdelsen er force majeure.

Hvis vi i nogle tilfælde ikke kræver opfyldelse af vilkårene eller undlader at udøve den ret, der er angivet i dem, begrænser dette ikke vores ret til at kræve opfyldelse og til at udøve vores ret i fremtiden.

Hvis en bestemmelse i vilkårene viser sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve af en eller anden grund, skal den anses for ikke at indgå i vilkårene, og gyldigheden og opfyldelsen af de resterende vilkår vil ikke blive påvirket.

Gældende lovgivning i Republikken Estland finder anvendelse for Vilkår, Brugsaftaler, købsaftaler indgået gennem E-butikken og andre relaterede dokumenter.

Tvister, der opstår i forbindelse med vilkårene og brugen af ALPA Kids-platformen, herunder brugen af tjenester og køb foretaget via E-butikken, vil blive søgt løst af brugeren og ALPA Kids ved forhandling. I tilfælde af manglende aftale har brugeren ret til at appellere til Harju Amtsret for at beskytte sine rettigheder, i tilfælde af at brugeren ikke har ret til at appellere til retten, hvor han bor. En Bruger, som er forbruger, har desuden ret til at henvende sig til Forbrugerankenævnet eller ODR-platformsmiljøet (Online Dispute Resolution, dvs. online-løsning af tvister).

 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

ALPA Kids OÜ

Estisk CVR-nummer: 14547512

Adresse: Laki tn 19, EE-12915 Tallinn, Estland

Bankkonto EE412200221072070313

E-post: info@alpakids.com

 

Opdateret i december 2022

 

 

BILAG – DATABEHANDLERAFTALE

Denne databehandleraftale („Databehandleraftalen“) supplerer og udgør en integreret del af Vilkårene aftalt mellem ALPA Kids og Brugeren (uddannelsesinstitution eller enhver anden juridisk enhed) vedrørende leveringen af ALPA Kids Tjenester til Brugeren.

De begreber og udtryk, der anvendes i databehandleraftalen, bruges i Brugsvilkårene for ALPA Kids-platformen i samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF („den generelle forordning“).

 

GENSTANDEN FOR DATABEHANDLERAFTALEN

Med databehandleraftalen bemyndiger brugeren som persondataansvarlig ALPA Kids, som autoriseret behandler af personoplysninger, til at behandle personoplysninger, som den af brugeren bemyndigede person indlæser på ALPA Kids-platformen eller på anden måde stiller til rådighed i henhold til Brugsaftalen, og for hvilket Brugeren i Den Generelle Forordnings forstand er den ansvarlige databehandler, i det omfang og i den udstrækning, som Brugsaftalen indgået mellem ALPA Kids og Brugeren giver behov for og på de vilkår, der er fastsat i Databehandleraftalen .

For at undgå enhver tvivl har ALPA Kids og brugeren aftalt, at hvis brugeren indtaster personlige data for de registrerede spillere, der deltager i det pågældende digitale undervisningsspil inden for rammerne af ALPA Kids-platformens Tjeneste, er den ansvarlige behandler af alle indtastede personoplysninger også Brugeren, og ALPA Kids behandler de tilsvarende data som autoriseret databehandler inden for rammerne af leveringen af tjenesten på vegne af og med fuldmagt fra Brugeren.

ALPA Kids har accepteret at levere tjenester til brugeren i overensstemmelse med vilkårene. Ved leveringen af tjenesterne behandler ALPA Kids Brugerens data, som omfatter personoplysninger. ALPA Kids behandler personoplysningerne i overensstemmelse med vilkårene i denne Databehandleraftale.

ALPA Kids behandler personoplysninger til følgende formål:

      Til forvaltning af det digitale pædagogiske spil, som udføres af Brugeren indenfor rammerne af tjenesten, og i forbindelse hermed til behandling af personoplysninger fastlagt ved lov; og

      Til at understøtte det digitale læringsspil udført af Brugeren indenfor rammerne af tjenesten og at analysere resultaterne af det pågældende udførte digitale læringsspil.

ALPA Kids behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for levering af tjenester i overensstemmelse med Vilkårene og Databehandleraftalen. I tilfælde, der ikke er fastsat i Databehandleraftalen, gælder Vilkårene.

 

BRUGERENS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Som dataansvarlig sikrer brugeren, at han har et passende retsgrundlag for behandlingen af ​​personoplysninger og i givet fald samtykke fra den registrerede eller dennes juridiske repræsentant. Brugeren garanterer også, at hans behandling af personoplysninger kun udføres i den sammensætning og i det omfang, det er nødvendigt for at opnå formålene med behandling af personoplysninger, herunder tilladelse til ALPA Kids til behandling af personoplysninger, hvilket sker i overensstemmelse med den generelle forordning og enhver anden gældende national og international lovgivning relateret til beskyttelse af personoplysninger, samt Vilkår og betingelser og Databehandleraftalen. 

Derudover garanterer brugeren, at han/hun fører tilsyn med ALPA Kids’ aktiviteter i behandlingen af personoplysninger, og etablerer organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, der opfylder kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning, og gør ALPA Kids bekendt med dem i det omfang, det er nødvendigt.

Brugeren har ret til regelmæssigt (inklusive før indgåelse af Brugeraftalen eller påbegyndelsen af at udføre den) at kontrollere, om ALPA Kids’ behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med den generelle forordning og anden gældende lovgivning samt Databehandleraftalen.

 

ALPA KIDS’ PLIGTER

På vegne af brugeren og under dennes ansvar forpligter ALPA Kids sig som autoriseret databehandler til kun at behandle personoplysninger i overensstemmelse med Vilkårene, Databehandleraftalen og Brugerens skriftlige instruktioner givet til ALPA Kids angående behandling af personoplysninger, den generelle forordning og anden gældende lovgivning relateret til beskyttelse af personoplysninger. For at undgå tvivl er ALPA Kids ikke ansvarlig for skader forårsaget af, at brugerens skriftlige instruktioner er i strid med den generelle forordning eller anden gældende lovgivning, samt Databehandleraftalen eller Vilkårene.

Uanset ovenstående har ALPA Kids ret til at behandle personoplysninger uafhængigt af Brugeren og Vilkårene, herunder databehandleraftalen, hvis ALPA Kids har et selvstændigt retsgrundlag til at behandle visse personoplysninger som dataansvarlig databehandler (f.eks. en situation, hvor ALPA Kids behandler personoplysninger for at opfylde en kontrakt, der er indgået med den registrerede eller dennes juridiske repræsentant, eller på grundlag af samtykke fra den registrerede). Den pågældende behandling af personoplysninger betragtes ikke som en overtrædelse af Databehandleraftalen.

ALPA Kids tillader kun adgang til personoplysninger til de autoriserede personer, hvis adgang er nødvendig for at opfylde ALPA Kids’ forpligtelser, og kun til en sådan del af personoplysningerne, som adgang til er strengt nødvendig for udførelsen af ALPA Kids’ opgaver. ALPA Kids tager rimelige forholdsregler for at sikre pålideligheden af hver person, der er autoriseret af ALPA Kids, og som har adgang til personoplysninger, og sikrer, at alle autoriserede personer: (i) informeres om den fortrolige karakter af personoplysninger; og (ii) er opmærksomme på ALPA Kids og deres egne forpligtelser vedrørende behandlingen af personoplysninger. ALPA Kids sikrer, at de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysninger, har bundet sig til en tavshedspligt eller er bundet af en lovmæssig tavshedspligt.

ALPA Kids giver Brugeren mulighed for til enhver tid at få adgang til de personlige data, der behandles på hans/hendes vegne, og tilføje, rette, slette, overføre dem og begrænse deres behandling i henhold til Brugerens muligheder. ALPA Kids forpligter sig til at samarbejde med Brugeren og hjælpe Brugeren med at løse og opfylde anmodninger fra spillerregistrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger og anmodninger om udøvelse af rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, blandt andet i situationer, hvor den registrerede spiller ønsker at få adgang til sine personoplysninger eller anmode om sletning.

ALPA Kids forpligter sig til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Brugeren for at bevise opfyldelsen af de forpligtelser, der er fastsat i databehandleraftalen, og sætter Brugeren eller en revisor autoriseret af denne i stand til at foretage revisioner, herunder inspektioner, og assisterer med at gennemføre revisioner. Ud over ovenstående forpligter ALPA Kids sig under alle omstændigheder til at hjælpe Brugeren med at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 32-36 i den generelle forordning, under hensyntagen til arten af personoplysningsbehandling og den viden, der er tilgængelig for ALPA Kids.

ALPA Kids sikrer et sikkerhedsniveau svarende til de farer og risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger, samtidig med at de implementerer egnede og passende teknologiske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ødelæggelse og ændring og for at sikre, at de behandles kun for at nå de mål, der følger af kontrakten og i det omfang, det er nødvendigt herfor. For eksempel giver ALPA Kids kun adgang til personlige data, som brugeren har indtastet på ALPA Kids-platformen, for autoriserede underdatabehandlere, ud over andre foranstaltninger, der er fastsat i databehandleraftalen.

I tilfælde af at registrerede, kompetente myndigheder eller andre tredjeparter anmoder om oplysninger fra ALPA Kids i forbindelse med behandling af personoplysninger reguleret i databehandleraftalen, vil ALPA Kids videresende denne anmodning til Brugeren, medmindre den gældende lovgivning vedrørende beskyttelsen af persondata angiver andet. ALPA Kids må ikke fungere som repræsentant eller på vegne af Brugeren, når ALPA Kids håndterer anmodninger.

Efter at have modtaget dertil svarende skriftlig instruktion fra den pågældende Bruger forpligter ALPA Kids sig til at slette eller destruere alle eller dele af de personlige data uden unødig forsinkelse.

 

UNDERDATABEHANDLERE

Brugeren giver ALPA Kids et generelt samtykke til at inddrage og/eller bruge underdatabehandlere til behandling af personoplysninger i forbindelse med leveringen af Tjenesten. ALPA Kids er ansvarlig for aktiviteterne hos de underdatabehandlere, der er involveret i og anvendes til behandlingen af personoplysninger i samme omfang som ALPA Kids’ egne aktiviteter, og sikrer deres forpligtelse til at overholde databehandleraftalen, den generelle forordning og anden lovgivning relateret til beskyttelse af personoplysninger i mindst samme omfang som ALPA Kids.

ALPA Kids gør oplysninger om de underbehandlere, som ALPA Kids engagerer og bruger, tilgængelige i ALPA Kids-platformens Vilkår for beskyttelse af personoplysninger, hvor listen over anvendte autoriserede behandlere er offentliggjort.

Hvis ALPA Kids har til hensigt at engagere en ny underdatabehandler efter accept af Vilkårene og Databehandleraftalen, skal ALPA Kids offentliggøre den nye underdatabehandlers oplysninger på listen over anvendte autoriserede databehandlere mindst 14 kalenderdage før overførsel af personoplysninger til den nye underdatabehandler. Såfremt Brugeren ikke gør indsigelse mod underdatabehandleren inden for ovennævnte frist, anses Brugeren at have accepteret underdatabehandleren. Hvis Brugeren har fremsat begrundede skriftlige indsigelser mod den nye underdatabehandler inden for ovennævnte frist, og parterne ikke er nået til enighed om udelukkelse eller ændring af den nye underdatabehandler, har Brugeren ret til at annullere aftalen sammen med Databehandleraftalen, der er en del af den, fra det tidspunkt, hvor behandlingen af personoplysninger begynder hos den underdatabehandler, som brugeren gør indsigelse imod.

 

OVERTRÆDELSER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden vil ALPA Kids træffe de nødvendige foranstaltninger for at udelukke, forebygge eller reducere risikoen for personoplysningerne som følge af bruddet, herunder risikoen for utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, ulovlig videregivelse eller uautoriseret adgang til personlige data. ALPA Kids forpligter sig til at informere brugeren uden unødig forsinkelse (men senest inden for 72 timer efter opdagelsen af bruddet) om brud på persondatasikkerheden.

ALPA Kids dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden og deres omstændigheder, herunder virkningen og omfanget af bruddene og de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at løse dem. Mindst følgende omstændigheder ved bruddet relateret til personoplysninger skal dokumenteres:

      en beskrivelse af bruddets art og, hvis det er muligt, en beskrivelse og mængden af kategorierne af registrerede og typer af data, der er berørt;

      en beskrivelse af både sandsynlige og faktiske konsekvenser;

      en beskrivelse af de korrigerende foranstaltninger, som tjenesteudbyderen har truffet eller har til hensigt at træffe for at løse bruddet.

En kopi af dokumentationen for et brud på persondatasikkerheden sendes til Brugeren eller den relevante tilsynsmyndighed på grundlag af en skriftlig anmodning herom.

Brugeren er eneansvarlig for opfyldelsen af forpligtelsen til at underrette om brud på persondatasikkerheden, herunder, hvor det er relevant, underretning af registrerede, tilsynsmyndigheden eller tredjeparter, og ALPA Kids påtager sig ingen forpligtelser i denne henseende.

 

ANSVAR

I betragtning af de ansvarsbegrænsninger, der er fastsat i Vilkårene, forpligter ALPA Kids sig til at kompensere brugeren for ejendomsskade, som ALPA Kids er skyld i, som følge af:

      Væsentligt brud på Brugsaftalen og/eller Databehandleraftalen indgået med Brugeren af ALPA Kids ved behandling af personoplysninger; eller

      Væsentlig overtrædelse af den generelle forordning og/eller anden gældende lovgivning om beskyttelse af persondata fra ALPA Kids’ side ved behandlingen af personoplysninger.

 

GYLDIGHED OG OPHØR

Gyldigheden af Databehandleraftalen er uløseligt forbundet med gyldigheden af brugsaftalen indgået mellem ALPA Kids og Brugeren om levering af tjenester indgået på grundlag af vilkårene, og ved opsigelse af Brugsaftalen ophører Databehandleraftalen .

Ved ophør af Databehandleraftalen, dog senest inden for 30 dage herefter, vil ALPA Kids returnere personoplysningerne til Brugeren eller stille dem til rådighed for returnering på anden måde. Såfremt Brugeren har modtaget personoplysninger eller skriftligt afstået fra dem, forpligter ALPA Kids sig til uigenkaldeligt at slette eller tilintetgøre alle personoplysninger i dens besiddelse, med undtagelse af personoplysninger, som ALPA Kids har ret til at behandle på andet grundlag uafhængigt af Brugeraftalen og Databehandleraftalen indgået med Brugeren.

Hvis brugeren ikke modtager de personoplysninger, der skal returneres, inden for 30 dage efter opsigelsen af databehandleraftalen, og ikke skriftligt nægter det, vil ALPA Kids slette eller ødelægge de personoplysninger, der skal returneres, som ikke er omfattet af Brugerens forpligtelse til at opbevare de tilsvarende data i henhold til den relevante gældende lovgivning. ALPA Kids opbevarer persondata, som Brugeren forpligter sig til at opbevare i henhold til den relevante gældende lovgivning, indtil Brugeren modtager skriftlig tilladelse til at slette de relevante persondata eller indtil opbevaringsforpligtelsen, der følger af den relevante lovgivning, udløber, og Brugeren forpligter sig til at kompensere ALPA Kids for opbevaring af de relevante personoplysninger i overensstemmelse med aftale mellem parterne.